Thông báo thay đổi team Honda Thailand.

Đăng bởi Cầm ngày

Kính thưa quý khách khách hàng thân mến, 

HONDA Thailand vừa có thông báo thay đổi bố cục, nội dung tem nhãn của công ty vào ngày 8 tháng 2 năm 2023 (năm 2566 theo lịch Thái Lan). Các thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 2023 và sẽ thay thế dần các tem, nhãn mác hiện tại của công ty HONDA Thailand.

Chi tiết nội dung như sau:

Công ty HONDA Thailand thực hiện thay đổi bố cục, nội dung của nhãn mã của các sản phẩm đang lưu hành trên toàn quốc theo đề nghị của Hội Đồng Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Thái Lan (OCPB) nhằm tăng tính minh bạch giúp bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng Thái Lan. Sự thay đổi bố cục và nhãn mác được thực hiện theo điều 2 trong mục quyền người tiêu dùng của Luật Bảo Vệ Người Têu Dùng năm 1979 (năm 2522 theo lịch Thái Lan). Các doanh nhiệp phải cung cấp thông tin của sản phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

“Mục 30: Các hàng hóa được sản xuất để kinh doanh và nhập khẩu từ nước ngoài sẽ được liệt kê vào loại hàng hóa bị kiểm soát.”

“Mục 31: Các đơn vị sản xuất phải sử dụng các nội dung phù hợp theo các điều kiện được đặt ra bởi Hội Đồng Nhãn Mác”

         Hiện tại, tem, nhãn của công ty HONDA Thailand đã và đang tuân thủ luật kiểm soát tem nhãn. Thay đổi bố cục và nội dung tem nhãn nhằm tăng tính minh bạch và cho người tiêu dùng dễ sử dụng hơn theo quyền người tiêu dùng nêu trên. Sự thay đổi bố cục và nội dung này sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 3 2023 và dần thay thế các tem, nhãn mác hiện tại của công ty ở thời điểm hiện tại trong thời gian tới. (Hình minh họa bên dưới)
 

 Phần 3:  Các điểm thay đổi

1/ Tên sản phẩm (Tiếng Thái)

2/ Ngày sản xuất (được thay đổi theo yêu cầu của hội đồng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng)

3/ Trong trường hợp sản phẩm là hàng ngoại nhập, thông tin nước sản xuất được in thêm bằng tiếng Thái

* Thông tin được dịch và biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy


Mới hơn