KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

18%
 Ắc kẹp trược Click, Vario,..
26%
 Bao tay Kijima 114*22.2

Bao tay Kijima 114*22.2

259,000₫

350,000₫

26%
 Bao tay Kijima 114*22.2 xanh

Bao tay Kijima 114*22.2 xanh

259,000₫

350,000₫

27%
 Bi nồi click 150 (2019)

Bi nồi click 150 (2019)

219,000₫

300,000₫

13%
 Bố 3 càng Click, Vario,..

Bố 3 càng Click, Vario,..

345,000₫

395,000₫

14%
 Bộ đèn xi nhan LED TAKEGAWA (4 cái)
25%
 Bộ má phanh Wave110,Wave125,..

Bộ má phanh Wave110,Wave125,..

135,000₫

180,000₫

19%
 BUGI HONDA THÁI MÃ 31919-K25-601
19%
 BUGI HONDA THÁI MÃ 31919-K25-602
30%
 Cảng Click125 (2015) (xanh)

Cảng Click125 (2015) (xanh)

499,000₫

715,000₫