Trả góp

Chúng tôi có hỗ trợ trả góp tất cả các thẻ được phát hành bởi các ngân hàng tại Việt Nam theo phương thức trả qua thẻ của quý khách . ( Phí sẽ tùy vào từng ngân hàng )