Ghi Đông & Phụ Kiện

 GHI ĐÔNG OVER MONKEY125 (Cái)