Hướng Dẫn Mua Hàng

Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm bạn cần mua bằng một trong những cách

                Vào ô tìm kiếm nhập mã sảm phẩm hoặc tên sản phẩm

                Vào các mục trong menu chính của trang 

Bước 2: Tham khảo sản phẩm phù hợp.

Bước 3: Chọn sảm phẩm 

Bước 4: Kiểm tra thông tin giao hàng và chọn phương pháp thanh toán .