Cần số, cần thắng, giò đạp

 Bọc cần số cao su KIJIMA
HẾT
 Bọc cần số cao su KIJIMA
 Cần khởi động cho wave 110
 Cần sang số ENDURANCE
HẾT
 Cần số nhôm tăng chỉnh cho honda mokey 50
 CAO SU CẦN SỐ KIJIMA
 CBR250RR Bộ quick shift HONDA
 CBR600RR Bộ quick shift HONDA