Đĩa thắng HONDA

 CB300R Đĩa thắng HONDA
 SONIC125 Đĩa thắng HONDA