BỘ KẾT NỐI I-MAP VÀ MÁY TÍNH KITACO

Mã: 763-0500900 Thương hiệu: KITACO Loại: Phụ tùng xe máy

Giá gốc 1,290,000₫ 1,500,000₫

Thông tin chi tiết của sản phẩm (tiếng Nhật và tiếng Anh) tại đây

● Cáp độc nhất để kết nối máy tính với KITACO i-map
● Sản phẩm thiết kế độc quyền cho KITACO i-map
● Không sử dụng cho USB 3.0

CHỨC NĂNG:

● Sử dụng để đọc, ghi và lập trình các KIT canh xăng I-MAP của KITACO

Download phần mềm datalog và canh chỉnh tại đây 

CHÚ Ý: 

● Cần có kiến thức chuyên môn khi sử đụng sản phẩm này để canh chỉnh

● Map canh chỉnh phải đúng để tránh làm hư hỏng động cơ

Số lượng