Bi nồi KN Planning

Thương hiệu: KN PLANNING Loại: Phụ tùng xe máy

Giá gốc 145,000₫

A = 15mm
B = 12mm

[Số lượng]
1 bộ 6pcs.

Nếu hệ thống động cơ Yamaha50,90 hầu hết có thể được gắn. (Hãy mua trên séc trước khi bạn mua. )
Nếu ròng rọc bạn đang sử dụng một 15X12mm OK.
Bạn có thể sử dụng từ thị trấn riding to Race.
Sửa chữa cài đặt hoặc NORMAL (Sửa) Bạn có thể sử dụng nó như là một sử dụng.

Trọng lượng tùy chọn từ 3g-12g "vui lòng liên hệ để chọn trọng lượng"

Số lượng