YD-MJN 24-28 Bạc dẫn hướng kim xăng YOSHIMURA

Mã: 792-000-0250 Thương hiệu: YOSHIMURA Loại: Phụ tùng xe máy

Giá liên hệ

Số lượng

PHỤ TÙNG THAY THẾ CHO CÁC BÌNH XĂNG CON YD-MJN 24-28

Chú ý:

● Cần có kiến thức chuyên môn để chọn và lắp đặt sản phẩm

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy