VỆ SINH, DƯỠNG SÊN

Mã: VSDS <160 Thương hiệu: SAGOBI WASH-V.I.P Loại: Dịch vụ

Giá gốc 80,000₫

Tiêu đề

Số lượng

ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI SAGOBI SỬ DỤNG DUNG DỊCH VỆ SINH, DƯỠNG SÊN XE CHUYÊN DỤNG

Chú ý và khuyến cáo:

● Khuyến cáo sử dụng cùng lúc khi sử dụng các gói rửa xe

+ Rửa xe cơ bản (chi tiết tại đây)

+ Rừa xe nâng cao (chi tiết tại đây)

+ Rừa xe điện (áp dụng cho các xe sử dụng dẫn dộng sên)(chi tiết tại đây)

● Gói dịch vụ có 3 mức giá tương ứng cho các phân khúc xe khác nhau

+ Xe từ 160cc trở xuống: 80.000  

+ Xe từ 161-350cc: 110.000  

+ Xe từ 351cc trở lên: 140.000

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy