RỬA XE ĐIỆN

Mã: RXD 3M/SONAX Thương hiệu: SAGOBI WASH-V.I.P Loại: Dịch vụ

Giá liên hệ

Tiêu đề

Số lượng

ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI SAGOBI SỬ DỤNG HÓA CHẤT CHUYÊN DỤNG AN TOÀN CHO CHO CÁC VẬT LIỆU, VẬT DỤNG TRÊN XE THEO KHUYẾN CÁO HƯỚNG DẪN CỦA NHÀ SẢN XUẤT

Chú ý:

● Thời gian thực hiện: 35-45 phút

● Vệ sinh, dưỡng sên cho các xe có nhông sên dĩa không bao gồm trong gói rửa xe bên dưới. Thông tin chi tiết tại đây

● Gói dịch vụ có 3 mức giá cho 3 phân khúc sử dụng hóa chất rửa khác nhau:

+ Sử dụng dung dịch 3M hoặc SONAX: 75.000 

+ Sử dụng dung dịch CASTROL: 105.000

+ Sử dụng dung dịch JAPAN COATING PRO: 180.000

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy