NSR50, NSR80, NSF100 Dĩa sau KITACO (420)

Mã: 535-1036228 Thương hiệu: KITACO Loại: Nhông sên dĩa

Giá liên hệ

Số răng

Số lượng

THIẾT KẾ, SẢN XUẤT BỞI KITACO SỬ DỤNG THAY THẾ ĐỊNH KÌ TÙY CHỌN CHO 

● HONDA NSR50

● HONDA NSR80

● HONDA NSF100

Và nhiều xe khác sử dụng dĩa sau (dĩa xích tải) có mã phụ tùng HONDA sau: 

+ 41200-GCJ-900

+ 41201-NX2-000

Chú ý khi đặt hàng:

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để chọn dĩa, sên, nhông có số răng và mắt sên thích hợp

Chú ý:

Sản phẩm có 18 mã cho 18 dĩa có số răng khác nhau: 

+ Dĩa 28 răng: 535-1036228

+ Dĩa 29 răng: 535-1036229

+ Dĩa 30 răng: 535-1036230

+ Dĩa 31 răng: 535-1036231

+ Dĩa 32 răng: 535-1036232

+ Dĩa 33 răng: 535-1036233

+ Dĩa 34 răng: 535-1036234

+ Dĩa 35 răng: 535-1036235

+ Dĩa 36 răng: 535-1036236

+ Dĩa 37 răng: 535-1036237

+ Dĩa 38 răng: 535-1036238

+ Dĩa 39 răng: 535-1036239

+ Dĩa 40 răng: 535-1036240

+ Dĩa 41 răng: 535-1036241

+ Dĩa 42 răng: 535-1036242

+ Dĩa 43 răng: 535-1036243

+ Dĩa 44 răng: 535-1036244

+ Dĩa 45 răng: 535-1036245

Chi tiết:

● Vật liệu: Thép 

● Cỡ sên: 420 (7 ly)

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy