MSX125, CT 125 Bố thắng SBS

Mã: 777-0797000 Thương hiệu: KITACO Loại: Bố thắng/ má phanh

Giá liên hệ

Loại bố thắng

Số lượng

THIẾT KẾ, SẢN XUẤT BỞI SỰ HỢP TÁC CỦA KITACO VÀ SBS CHO

● HONDA CT 125 (2020-2022)

● HONDA MSX125 (2013-2020) 

● HONDA CUB125 (2018-2022)

● HONDA WAVE S110 (2009-2012) (bản thắng dĩa)

● HONDA WAVE RSX110 (2009-2016)

● HONDA WAVE RSX110 FI (2013-2022)

● HONDA BLADE 110 (2016-2022) (bản thắng dĩa)

● HONDA WAVE 110i (2009-2022) (bản thắng dĩa)

● HONDA WAVE 125i (2012-2023)

● HONDA FUTURE 125i (2012-2022)

● HONDA FUTURE 125X (2010-2011)

● HONDA WINNER 150 (V1) (2016-2019)

● HONDA WINNER X (V2) (2020-2021)

● HONDA WINNER X (V3) (2022)

● HONDA WINNER X (V3) (2022)

● HONDA FUTURE 2 (2004-2005)

● HONDA FUTURE NEO, FUTURE NEO GT, FUTURE NEO Fi (2005-2007)

● HONDA MONKEY125 (2018-2022) 

● HONDA DAX 125 (2022-2023)

Sử dụng heo thắng 2 piston NISSIN x KITACO (chi tiết trong phần chú ý)

hoặc

Các xe khác sử dụng bố thắng (má phanh) có mã phụ tùng zin HONDA sau:

● 06455-KPP-901 (bố thắng gắn nhiều dòng xe)

● 06455-KPP-902 (chi tiết tại đây) (bố thắng gắn nhiều dòng xe)

● 06455-KPP-N01 (bố thắng gắn nhiều dòng xe)

● 06455-KPP-N02 (bố thắng gắn nhiều dòng xe)

Chú ý:

Heo thắng 2 piston NISSIN x KITACO có nhiều phiên bản khác sử dụng cho các xe sau:

+ Dùng cho CUB 125, WAVE 110, WAVE 125, WINNER (chi tiết tại đây)

+ Dùng cho HONDA MSX125, CT 125 (chi tiết tại đây)

+ Dùng cho HONDA MONKEY 125, DAX 125 (chi tiết tại đây)

Sản phẩm có 2 mã cho 2 loại bố thắng có mục đích sử dụng khác nhau : 

+ Bố HF sử dụng trên đường nhựa (on road): 777-0797000

+ Bố RSI sử dụng trên đường địa hình (off road): 777-0797077

Chi tiết:

●  Vật liệu:

+ Bố HF: Ceramic

+ Bố RSI: hỗn hợp kim loại và vật liệu ma sát nén áp lực 

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy