MONKEY 50 Dĩa sau KITACO (420)

Mã: 535-1083325 Thương hiệu: KITACO Loại: Nhông sên dĩa

Giá liên hệ

Số răng

Số lượng

THIẾT KẾ, SẢN XUẤT BỞI KITACO SỬ DỤNG THAY THẾ ĐỊNH KÌ TÙY CHỌN CHO 

● HONDA MONKEY 50

● HONDA GORILLA 50

● HONDA MONKEY BAJA 50

Và nhiều xe khác sử dụng dĩa sau (dĩa xích tải) có mã phụ tùng HONDA sau: 

+ 41201-181-920

Chú ý:

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để chọn dĩa, sên, nhông có số răng và mắt sên thích hợp

Sản phẩm có 16 mã cho dĩa có số răng khác nhau: 

+ Dĩa 25 răng: 535-1083325

+ Dĩa 26 răng: 535-1083326

+ Dĩa 27 răng: 535-1083327

+ Dĩa 28 răng: 535-1083328

+ Dĩa 29 răng: 535-1083329

+ Dĩa 30 răng: 535-1083330

+ Dĩa 31 răng: 535-1083331

+ Dĩa 32 răng: 535-1083332

+ Dĩa 33 răng: 535-1083333

+ Dĩa 34 răng: 535-1083334

+ Dĩa 35 răng: 535-1083335

+ Dĩa 36 răng: 535-1083336

+ Dĩa 37 răng: 535-1083337

+ Dĩa 38 răng: 535-1083338

+ Dĩa 39 răng: 535-1083339

+ Dĩa 40 răng: 535-1083340

Chi tiết:

● Vật liệu: Thép 

● Cỡ sên: 420 (7 ly)

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy