MONKEY 50 Co xăng GCRAFT cho bình xăng con Mikuni TMR28, FCR 28

Mã: 37202 Thương hiệu: Gcraft Loại: Phụ tùng xe máy

Giá liên hệ

THIẾT KẾ, SẢN XUẤT BỞI GCRAFT CHO 

● HONDA MONKEY 50 muốn sử dụng bình xăng con Mikuni TMR 28, FCR 28 và các bình xăng con khác khi có phụ kiện lắp đặt thích hợp (thông tin lắp đặt chi tiết nêu bên dưới)

Hướng dẫn lắp đặt chi tiết (Tiếng Nhật) tại đây

Chú ý:

1/ Các chi tiết cần mua thêm khi gắn bình xăng con TMR 28, FCR 28:

+ Co cao su cổ hút KIJIMA (35mm): K507-602

a. Sử dụng bình xăng con Mikuni TMR 28:

+ Cổ nối bình xăng GCRAFT 28-26: 37215

b. Sử dụng bình xăng con Keihin FCR 28:

+ Cổ nối bình xăng GCRAFT 28-26: 37219

Thông tin chi tiết các co nối tại đây

2/ Các chi tiết cần mua thêm khi gắn bình xăng con TMR và FCR YOSHIMURA MJN 28:

+ Co cao su cổ hút SUZUKI (31mm): 13110-01A00

+ Cổ dê: 09402-40207 

Chi tiết:

 Vật liệu: Nhôm hợp kim

Thông tin lắp ráp cần thiết:

+ Khoảng cách tâm lỗ bắt bu lông chân co xăng (mặt gắn đầu quylat): 45mm

+ Lỗ co xăng: từ 29mm nhỏ dần xuống 26mm

+ Khoảng cách tâm lỗ bắt bu lông co cao su (mặt gắn cổ hút cao su): 55-60mm

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy

Số lượng