DAX, CHALY 50, APE 50-100 Dĩa sau KITACO (420)

Mã: 535-1015231 Thương hiệu: KITACO Loại: Nhông sên dĩa

Giá liên hệ

Số răng

Số lượng

THIẾT KẾ, SẢN XUẤT BỞI KITACO SỬ DỤNG THAY THẾ ĐỊNH KÌ TÙY CHỌN CHO 

● HONDA CHALY 50/70 (1972-2002)

● HONDA DAX 50/70 (1969-2002)

● HONDA MONKEY R (1987)

● HONDA MONKEY RT (1988)

● HONDA JAZZ 50 (1986-1999)

● HONDA APE 50/100/100D (2001-2017)

Và nhiều xe khác sử dụng dĩa sau có mã phụ tùng HONDA sau:  

+ 41201-GES-000 (dĩa sau 33T)

+ 41201-124-000 (dĩa sau 36T)

+ 41201-126-940 (dĩa sau 38T)

+ 41201-126-950 (dĩa sau 41T)

+ 41201-151-610 (dĩa sau 43T)

+ 41200-GEY-000 (dĩa sau 46T)

Chú ý:

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để chọn dĩa, sên, nhông có số răng và mắt sên thích hợp

● Sản phẩm có 15 mã cho 15 dĩa có số răng khác nhau: 

+ Dĩa 31 răng: 535-1015231

+ Dĩa 32 răng: 535-1015232

+ Dĩa 33 răng: 535-1015233

+ Dĩa 34 răng: 535-1015234

+ Dĩa 35 răng: 535-1015235

+ Dĩa 36 răng: 535-1015236

+ Dĩa 37 răng: 535-1015237

+ Dĩa 38 răng: 535-1015238

+ Dĩa 39 răng: 535-1015239

+ Dĩa 40 răng: 535-1015240

+ Dĩa 41 răng: 535-1015241

+ Dĩa 42 răng: 535-1015242

+ Dĩa 43 răng: 535-1015243

+ Dĩa 44 răng: 535-1015244

+ Dĩa 45 răng: 535-1015245

+ Dĩa 46 răng: 535-1015246

Chi tiết:

● Vật liệu: Thép 

● Cỡ sên: 420 (sên 7 ly)

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy