DAX 125 Yên GCRAFT

Mã: THK2WANK1401SR Thương hiệu: CUBHOUSE Loại: Yên xe

Giá liên hệ

THIẾT KẾ SẢN XUẤT BỞI GCRAFT, PHÂN PHỐI BỞI CUBHOUSE CHO

● HONDA DAX 125 (2022-2023)

Chi tiết: 

● Vật liệu: Da yên và nhựa tổng hợp

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy

Số lượng