CUB 125 Khung dời vị trí chân chông nghiêng ENDURANCE

Mã: EJ505K0GA1 Thương hiệu: ENDURANCE Loại: Phụ tùng xe máy

Giá liên hệ

Số lượng

THIẾT KẾ, SẢN XUẤT BỞI ENDURANCE CHO 

● HONDA CUB 125 (2018-2020)

Thông tin chi tiết (Tiếng Nhật) tại đây

Hướng dẫn lắp đặt chi tiết (Tiếng Nhật) định dạng tải xuống tự động tại đây

Chú ý:

● ENDURANCE có sản phẩm này phiên bản khác cho CUB 125 (2021-2023) chi tiết tại đây

Chi tiết: 

● Vật liệu: Thép sơn đen

Tác dụng:

 Dời vị trí của chống nghiêng lùi về phía sau làm tăng tính ổn định cho xe khi ràng đồ

Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy