CRF250, CRF300 Gọng baga ga sau HONDA

Mã: 08L70-K1T-E10 Thương hiệu: HONDA Loại: Baga

Giá liên hệ

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN CHÍNH HÃNG HONDA CHO 

● HONDA CRF250L (2021-2023)

● HONDA CRF250 RALLY (2021-2023)

● HONDA CRF300L (2021-2023)

● HONDA CRF300 RALLY (2021-2023) 

Hướng dẫn lắp đặt chi tiết (Tiếng Anh) tại đây

Chú ý: 

● Cần mua thêm đế gắn thùng sau các mã sau để sử dụng sản phẩm

+ Đế gắn thùng 08L71-MGZ-J01 (chi tiết tại đây)

+ Đế gắn thùng 08L70-MKK-D00 (chi tiết tại đây)

Chi tiết:

 Vật liệu: Thép 

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy

Số lượng