Bố thắng SHIFT-UP (lớn)

Mã: 200055-BP Thương hiệu: SHIFTUP Loại: Phụ tùng xe máy

Giá liên hệ

PHỤ TÙNG THAY THẾ ĐỊNH KỲ CỦA SHIFT-UP ĐƯỢC LÀM BỞI CL BRAKES CHO 

● Heo thắng SHIFT-UP 2 piston đối xứng (lớn) (chi tiết tại đây)

Chi tiết:

● Mã bố thắng tương ứng của CL BRAKES: 2827

● Loại bố: Sintered metal

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy

Số lượng