Bố thắng SHIFT-UP

Mã: 200052-BP Thương hiệu: SHIFTUP Loại: Phụ tùng xe máy

Giá liên hệ

PHỤ TÙNG THAY THẾ ĐỊNH KỲ CỦA SHIFT-UP ĐƯỢC LÀM BỞI CL BRAKES CHO 

● Heo thắng SHIFT-UP 4 piston đối xứng gắn MSX 125 (chi tiết tại đây)

● Heo thắng SHIFT-UP 4 piston đối xứng (chi tiết tại đây)

Chi tiết:

● Mã bố thắng tương ứng của CL BRAKES: 2621S4

● Loại bố: Sintered metal

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy

Số lượng