Bít ống K-PIT

Mã: 0900-998-00001 Thương hiệu: K-PIT Loại: Đồ nghề, dụng cụ

Giá liên hệ

Kích thước

Số lượng

THIẾT KẾ, SẢN XUẤT BỞI KITACO DÙNG ĐỂ BÍT LÀM KÍN CÁC ỐNG CẦN THIẾT KHI SỬ CHỮA 

Chú ý:

● Sản phẩm có 12 mã cho kích thước khác nhau (đơn vị: mm)

+ 2.5×5.1×25: 0900-998-00001

+ 3.2×5.8×25: 0900-998-00002

+ 3.8×6.8×25: 0900-998-00003

+ 4.4×7.4×25: 0900-998-00004

+ 4.7×7.7×25: 0900-998-00005

+ 5.5×8.5×25: 0900-998-00006

+ 6.4×9.4×25: 0900-998-00007

+ 7.1×10.1×25: 0900-998-00008

+ 7.5×10.5×38: 0900-998-00009

+ 8.6×11.6×25: 0900-998-00010

+ 9.0×12.0×38: 0900-998-00011

+ 9.5×12.5×25: 0900-998-00012

Chi tiết:

● Vật liệu: Cao su NBR

Số lượng: 1 bộ 2 cái

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy