Tấm đỡ sên bắn rivet GCRAFT

Mã: 38037 Thương hiệu: G-CRAFT Loại: Linh kiện gắp/ càng sau

Giá liên hệ

Số lượng

PHỤ TÙNG THAY THẾ ĐỊNH KỲ THIẾT KẾ SẢN XUẤT BỞI GCRAFT CHO

● Gắp G-CRAFT BENLY 50 (chi tiết tại đây)

Chú ý:

● Cần phải khoan lên gắp để gắn tấm đỡ sên

Chi tiết:

● Vật liệu: Nhựa 

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy