Super Head 4valves - 181cc Full kit Monkey 181.

Thương hiệu: Takegawa Loại: Khác

Giá gốc 53,000,000₫

Full Kit Đầu Lòng + Dên + Số Đấu.

Đầu Lòng: 01-05-0173

Dên: 01-10-0143

Số Đấu: 02-04-0092

Số lượng