Ron cổ hút chế hòa khí TAKEGAWA (RON CO XĂNG) (2 cái) (HÀNG ORDER)

Mã: 00-03-0007 Thương hiệu: Takegawa Loại: Phụ tùng xe máy

Giá gốc 120,000₫

GẮN THAY THẾ RON CO XĂNG CŨ :

► Động cơ đầu quylat Superhead 4V+R của TAKEGAWA

KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC CHO :

► Đầu DOHC / DESMO của TAKEGAWA

Số lượng