ỐC CHÂN PHUỘC (ĐEN) 10mm 06-06-0018

Mã: 06-06-0018 Thương hiệu: Khác Loại: Khác

Giá gốc 1,400,000₫

+đường kính ốc: 10LY
+dùng cho xe: MONKEY GORILLA BENLY CD50 BENLY CD90 DAX ST50 CHALY CF50 SUPER CUB 70 (C70) SUPER CUB 90 (C90) Little Cub CROSS CUB (CC110) Monkey 125 CHALY70 (CF70)

Số lượng