MSX, MONKEY 125 Dĩa sau KITACO (420)

Mã: 535-1452035 Thương hiệu: KITACO Loại: Nhông sên dĩa

Giá liên hệ

Số răng

Số lượng

THIẾT KẾ, SẢN XUẤT BỞI KITACO SỬ DỤNG THAY THẾ ĐỊNH KỲ TÙY CHỌN CHO 

● HONDA MSX/ GROM 125 (2021-2025)

● HONDA MONKEY 125 (2021-2025)

Và nhiều xe khác sử dụng cùi dĩa (cụm bắt nhông tải) có mã phụ tùng HONDA sau: 

+ 42615-K26-G00

+ 42615-K26-G70

Chú ý:

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để chọn dĩa, sên, nhông có số răng và mắt sên thích hợp

● Sản phẩm có 10 mã cho số răng dĩa sau khác nhau: 

+ Dĩa sau 35 răng: 535-1452035

+ Dĩa sau 36 răng: 535-1452036

+ Dĩa sau 37 răng: 535-1452037

+ Dĩa sau 38 răng: 535-1452038

+ Dĩa sau 39 răng: 535-1452039

+ Dĩa sau 40 răng: 535-1452040

+ Dĩa sau 41 răng: 535-1452041

+ Dĩa sau 42 răng: 535-1452042

+ Dĩa sau 43 răng: 535-1452043

+ Dĩa sau 44 răng: 535-1452044

Chi tiết:

● Vật liệu: Thép 

● Cỡ sên: 420 (7 ly)

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy