CUB, DAX, MONKEY, MSX 125 Nắp lọc nhớt KITACO

Mã: 390-1001020 Thương hiệu: OVER RACING Loại: Phụ kiện trang trí

Giá liên hệ

Màu sắc

Số lượng

THIẾT KẾ, SẢN XUẤT BỞI KITACO CHO

● HONDA CUB 125 (2021-2025)

● HONDA DAX 125 (2022-2025)

● HONDA MONKEY 125 (2021-2025)

● HONDA MSX125 (2021-2025)

● HONDA CT125 (2023-2025)

Hướng dẫn lắp đặt chi tiết (Tiếng Anh) tại đây

Chú ý:

● Sản phẩm có 3 mã cho màu sắc khác nhau:

+ Màu đỏ: 390-1001020

+ Màu đen: 390-1001050

+ Mài xám khói: 390-1001090

Chi tiết:

Vật liệu: Nhôm hợp kim CNC nguyên khối 

* Thông tin được biên soạn bởi Team SAGOBI vui lòng ghi nguồn khi copy