BỘ SỐ TAKEGAWA 5 CẤP (RĂNG CỐT SỐ ZIN) CHO MSX/monkey 125 (HÀNG ORDER)

Mã: 02-04-0293 Thương hiệu: Takegawa Loại: Phụ tùng xe máy

Giá gốc 0₫

► GẮN CHO ĐỘNG CƠ ĐỘ KHI ĐÃ GẮN CÁC KIT 181cc CHO VIỆC SỬ DỤNG CÔNG SUẤT HIỆU QUẢ HƠN 

► CÓ THỂ GẮN ĐƯỢC CHO ĐỘNG CƠ NGUYÊN BẢN DO CÓ RƠ-NIA NHƯ BỘ SỐ ZIN ( Răng cốt số zin )

TỈ SỐ TRUYỀN:

Zin:

Số 1: 2.500
Số 2: 1.550
Số 3: 1.150
Số 4: 0.923

Bộ số 5 cấp TAKEGAWA
Số 1: 2.333
Số 2: 1.684
Số 3: 1.272
Số 4: 1.040
Số 5: 0.923

 

Số lượng