WAVE 125i / FUTURE 125

 

 

NÓNG: 2020 Honda Wave 125i vừa ra mắt, giá từ 41 triệu đồng

06-08-303
CÀNG THẮNG NGẮN
900.000 đ

06-08-0077
CÀNG THẮNG DÀI
1.000.000 đ

06-08-0069
COMBO CÀNG THẮNG và PÁT LÒ XO
1.700.000 đ

06-08-0040 (đen)
06-08-0041 (xanh)
06-08-0039 (bạc)
06-08-0149 (vàng)
06-08-0044 (đỏ)
NÚM CHỈNH PHANH 
450.000 đ

06-08-0054 (bạc)
06-08-0055 (đên)
06-08-0056 (xanh)
06-08-0057 (vàng)
06-08-0058 (đỏ)
CHỐT CHỈNH PHANH
450.000 đ

05-02-0023 (cam)
05-02-0024 (đen)
05-02-0025 (xanh)
05-02-0026 (đỏ)
05-02-0027 (vàng)
MOBIN HONDA (F.I)
1.100.000 đ

303-1432820
CẦN TĂNG CAM KITACO
2.350.000 đ

01-14-0004
SÊN CAM
1.100.000 đ

01-16-0063
BƠM NHỚT TAKEGAWA
1.650.000 đ

331-1432000
BƠM NHỚT KITACO
1.350.000 đ

309-1432190
TAY DÊN KITACO
3.900.000 đ

300-1432000
CAM KITACO
2.600.000 đ

07-06-0008 (bạc)
07-06-0009 (đỏ)
07-06-0010 (đen)
NẮP NHỚT TAKE 
600.000 đ

05-02-0051 (trắng)
05-02-0052 (đen)
05-02-0053 (đỏ)
ỐC MÂM LỬA (TAKEGAWA)
1.100.000 đ

850-0600000 (xanh)
850-0600010 (bạc)
850-0600020 (đen)
NẮP XĂNG KITACO
765.000 đ

01-10-0138
KIỀNG DÊN TAKEGAWA
2.500.000 đ

01-05-0114
ĐẦU LÒNG 4VAL 181CC
3.1000.000 đ

01-14-0007
CẦN TĂNG CAM TAKEGAWA
2.350.000 đ
06-01-0395 (vàng)
06-01-0394 (vàng/đen)
06-01-0393 (đỏ)
06-01-0392 (đỏ/đen)
06-01-0391 (đen/vàng)
06-01-0390 (đen/đỏ)
06-01-0388 (đen/bạc)
06-01-0387 (bạc/đen)
06-01-0386 (bạc)
06-01-0389 (đen)

Gù tay lái
1.000.000 đ

 
06-01-0027 (xanh)
06-01-0028 (đỏ)
06-01-0029 (xám)
06-01-0030 (đen)
06-01-0031 (bạc)

GÙ TAKE
850.000 đ

06-04-0068 (bạc)
06-04-0069 (vàng xi)
06-04-0070 (đỏ)
PHUỘC TAKEGAWA
3.300.000 đ

06-04-0109 (đỏ)
06-04-0110 (vàng nice)
06-04-0111 (bạc)
06-04-0105 (đen)
PHUỘC TAKEGAWA lệch tâm
3.300.000 đ

09-02-0002
BAO TAY TAKE
350.000 đ

06-04-0038
PHUỘC TAKEGAWA BILLET
10.900.000 đ

02-08-0049
GIÒ ĐẠP TAKEGAWA CỐT LỚN
2.000.000 đ

AU-8 
KÍNH NAPOLEON (8LY)
AU-10
KÍNH NAPOLEON (10LY)
490.000 đ

675-0910180 (trắng)
675-0910100 (bạc)
675-0910150 (đen)
KÍNH 2 NGÓN KÉO  - trái (8LY)
350.000 đ

675-0901311 (trắng)
675-0901211 (hồng)
KÍNH CÂY BÚA - trái (8LY)
350.000 đ

675-0902311 
KÍNH 5 NGÓN (TRẮNG) - trái (8LY)
350.000 đ

675-1400010 
KÍNH TRÒN CHÂN DÀI ĐEN (8LY)
415.000 đ

675-1400120 (trắng)
675-1400100 (đỏ)
675-1400190 (bạc)
675-1400110 (đen)
KÍNH TRÒN CHÂN NGẮN
390.000 đ

06-08-0163
DĨA TAKEGAWA (220)
4.900.000 đ

05-09-0020
KÈN TAKEGAWA 12V
350.000 đ

06-03-0016 (xanh)
06-03-0017 (vàng)
06-03-0018 (đỏ)
ỐC TĂNG SÊN TAKEGAWA
850.000